Δεν χωράμε!

ενωση_γονέων_Πεύκα

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ   ΠΕΥΚΩN

e‐mail: enosigoneonpefkon@gmail.com

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΥΚΩN

ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟΣ  2016

ΔΕΝ  ΧΩΡΑΜΕ ΣΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ

2ο  Δημοτικό  & 4ο  Δημοτικό Σχολείο Πεύκων (συστεγαζόμενα)  Σύνολο Μαθητών 536 Γυμνάσιο Πεύκων                                                                                   Σύνολο Μαθητών 515 Λύκειο Πεύκων                                                                                        Σύνολο Μαθητών 470

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 2011 Απόρριψη ανέγερσης 6θέσιου Γυμνασίου από τη Δημοτική Αρχή και δέσμευσή της για άμεση ανέγερση του 2ου Γυμνασίου και του 4ου Δημοτικού Σχολείου μέσω ΣΔΙΤ. 2012 Ανάθεση ανέγερσης 2ου Γυμνασίου στον πρώην ΟΣΚ ΑΕ (νυν Κτιριακές Υποδομές ΑΕ) 2013 Απόσυρση ανέγερσης 2ου Γυμνασίου από ΟΣΚ ΑΕ, εξαγγελία ανέγερσης με ίδιους  πόρους  2014 Παρουσίαση αρχιτεκτονικής μελέτης 2ου Γυμνασίου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  2015  Αναγγελία έκδοσης οικοδομικής άδειας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου   2016 Εξαγγελία επιστροφής της ανέγερσης του 2ου Γυμνασίου στις νυν Κτιριακές  υποδομές ΑΕ

(πρώην  ΟΣΚ ΑΕ) – Καμία ενέργεια έως σήμερα για το 4ο  Δημοτικό Σχολείο

 

ΣΗΜΕΡΑ  ΖΗΤΑΜΕ  

ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο  ΓΙΑΤΙ:

• Είναι το μόνο κατάλληλο, μεγάλο και καινούριο κτήριο στα Πεύκα

• Διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο

• Μπορεί να φιλοξενήσει μια ολόκληρη σχολική μονάδα

• Αποτελεί άμεση, οικονομική και εφικτή λύση

• Οι φιλοξενούμενες υπηρεσίες μπορούν εύκολα να μεταστεγασθούν σε μικρότερους υφιστάμενους χώρους

• Παραπάνω  από  1.000  συμπολίτες  μας  έχουν  υπογράψει  και  συμφωνούν  με  την  πρόταση

Posted in Δήμος Νεάπολης Συκεών, Πεύκα, Σχολεία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Νέα οργανωτική δομή της ΑυΡΑ

Ψηφίστηκε από τη Γ.Σ. της ΑυΡΑ της 31ης Ιανουαρίου 2016

 1. Ανώτατο όργανο της παράταξης είναι η Γενική Συνέλευση της ΑυΡΑ, η οποία, με ευθύνη του γενικού συντονιστικού, συγκαλείται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.
 2. Οι Τοπικές Συνελεύσεις της ΑυΡΑ ανά δημοτική ενότητα, με ευθύνη των τοπικών συντονιστικών, συγκαλούνται τουλάχιστον μια φορά στους τρεις μήνες. Ορίζουν τον αριθμό των μελών του τοπικού συντονιστικού (τακτικών και αναπληρωτών). Ένα από τα τακτικά μέλη του συντονιστικού είναι ο αιρετός εκπρόσωπος της ΑυΡΑ στο αντίστοιχο τοπικό συμβούλιο και αναπληρωτής του ο πρώτος επιλαχών σε αυτό.*

Στόχος των Τοπικών Συνελεύσεων, ως βασικών κυττάρων της ΑυΡΑ, είναι να βρίσκονται κοντά στον δημότη, να εντοπίζουν τα σημαντικά προβλήματα και να οργανώνουν τη δράση της ΑυΡΑ και τις παρεμβάσεις της. Βασική ευθύνη τους είναι η υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων δράσης.

 1. Το εννεαμελές Γενικό Συντονιστικό αποτελείται από τους αιρετούς δημοτικούς συμβούλους, έναν εκπρόσωπο κάθε δημοτικής ενότητας που ορίζεται από το τοπικό συντονιστικό και πρέπει να είναι και μέλος του (τέσσερα μέλη), και από τα υπόλοιπα μέλη τα οποία απαιτούνται για να συμπληρωθεί ο αριθμός των εννέα και τους αναπληρωτές τους, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση (ένα από τα μέλη αυτά και ο αναπληρωτής του είναι, κατά προτίμηση, εργαζόμενοι του Δήμου Νεάπολης Συκεών). Το Γενικό Συντονιστικό συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και είναι το «πολιτικό όργανο» της παράταξης που ασχολείται με την λειτουργία της, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση του προγράμματος δράσης, την επικοινωνία, την λειτουργία του διαδικτυακού τόπου (site), την σύσταση θεματικών ή άλλων επιτροπών. Το Γενικό Συντονιστικό συνεδριάζει με ορισμένα από τα μέλη του για την εξέταση των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις αυτές συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της ΑυΡΑ στα συλλογικά όργανα του Δήμου. Τα μέλη της ΑυΡΑ που αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης οφείλουν με συνέπεια να ανταποκρίνονται στην άσκηση των καθηκόντων τους και να προωθούν τις συλλογικές αποφάσεις της ΑυΡΑ, διατηρώντας πάντα το δικαίωμα έκφρασης της προσωπικής τους γνώμης και στα συλλογικά όργανα του Δήμου.

Οι συνεδριάσεις των οργάνων είναι ανοιχτές στα μέλη της ΑυΡΑ. Δικαίωμα λόγου και έκφρασης άποψης έχουν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Επιδίωξη και κεντρικός πολιτικός στόχος είναι η σύνθεση των απόψεων. Όταν η ομοφωνία δεν είναι εφικτή οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφικό τρόπο από τα μέλη των οργάνων.

Απαραίτητη προϋπόθεση της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΑυΡΑ είναι η οικοδόμηση αμοιβαίων σχέσεων συντροφικότητας και εμπιστοσύνης και επίλυσης των διαφορών στη βάση του αλληλοσεβασμού και των συλλογικών δημοκρατικών διαδικασιών μεταξύ των ατόμων και ομάδων που την απαρτίζουν.

*Σε πρώτη φάση συγκαλούνται οι τοπικές συνελεύσεις της ΑυΡΑ ανά δημοτική ενότητα, με ευθύνη των δημοτικών συμβούλων, για να εκλέξουν τα τοπικά συντονιστικά το αργότερο μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2016.

Posted in Δήμος Νεάπολης Συκεών | Σχολιάστε

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ΑυΡΑ της 31/01/2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥ.Ρ.Α.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η διακυβέρνηση της χώρας για πάνω από 40 χρόνια από το συντηρητικό και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα είχε σαν αποτέλεσμα η Ελλάδα να διακρίνεται για το υπέρ-συγκεντρωτικό, πελατειακό, πολιτικό-διοικητικό της σύστημα, μέσα στο οποίο οι αποκεντρωμένοι θεσμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν δευτερεύοντα και περιορισμένο ρόλο.

Η μέχρι πρόσφατα λειτουργία του πολιτικού συστήματος οδήγησε  την Αυτοδιοίκηση σε βαθιά κρίση, σε φαινόμενα αδιαφάνειας και διαφθοράς, ενώ στους πολίτες παγιώθηκε η αίσθηση ότι η Αυτοδιοίκηση δεν απαντάει στα προβλήματα του απλού ανθρώπου και λειτουργεί ερήμην του.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση λειτούργησε μέχρι και σήμερα ως μια συμπληρωματική, εξαρτημένη και υπό κηδεμονία διοικητική δομή, που διεκπεραιώνει τυποποιημένες γραφειοκρατικές λειτουργίες του κράτους και μόνο.

Οι αρνητικές συνέπειες του «Καλλικράτη» στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, όχι μόνο σε οικονομικό, αλλά και σε θεσμικό, δημοκρατικό και συμμετοχικό επίπεδο, είναι κάτι περισσότερο από ορατές. Βασικά χαρακτηριστικά του «Καλλικράτη» με την σημερινή του μορφή αποτελούν: το γραφειοκρατικό, περίπλοκο και αντιδημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο, οι δραστικές περικοπές πόρων, η συρρίκνωση δομών και υπηρεσιών που προκύπτει από τις αποχωρήσεις εργαζομένων και την απαγόρευση της στελέχωσής τους, ο συγκεντρωτικός και χωρίς κριτήρια χωροταξικός σχεδιασμός, που δυσχεραίνει την επαφή των πολιτών με τα τεκταινόμενα στους Δήμους. Πρόκειται, με δύο λόγια, για την εφαρμογή όλων των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και στοχεύσεων στο χώρο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, γεγονός που έχει επιδράσει διαλυτικά στο θεσμό αυτό και απαιτείται η άμεση αναμόρφωσή του.

Στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές η Δημοτική μας Κίνηση ιδρύθηκε ένα χρόνο περίπου πριν και αντικειμενικά τους λίγους μήνες που λειτούργησε, ασχολήθηκε μόνο μ’ αυτές.

Δεν υπήρχε το χρονικό περιθώριο, η προετοιμασία και πιθανόν η πολιτική στόχευση να ασχοληθεί με την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Δήμου μας και τα οποία οξύνθηκαν μετά την συνένωση των 4 πρώην Δήμων καθώς και με τις επιπτώσεις της καθεστωτικής λειτουργίας του Δήμου από τη σημερινή διοίκηση.

Το αποτέλεσμα που έφερε η ΑυΡΑ στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, ήταν για κάποιους αποτυχημένο, λόγω του χαμηλού ποσοστού αλλά και γιατί δεν επιτεύχθηκε ο στόχος για είσοδο στο δεύτερο γύρο, ενώ για άλλους ήταν επιτυχημένο, δεδομένων των συνθηκών στις οποίες δόθηκε η εκλογική μάχη, η εκλογή κάποιων εκπροσώπων, κτλ.

Σήμερα είκοσι μήνες μετά τις δημοτικές εκλογές η ΑυΡΑ ως μια οργανωμένη συλλογικότητα βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας και παραλυσίας.

Ενώ αρκετά μεμονωμένα μέλη της δραστηριοποιούνται σε τοπικούς συλλογικούς φορείς (γονεϊκό κίνημα, συνδικαλιστικό κίνημα, δράσεις για το προσφυγικό και την ανθρωπιστική κρίση, αθλητικούς συλλόγους κτλ.) και επίσης η ολιγομελής δημοτική ομάδα είναι εξαιρετικά δραστήρια, το ίδιο δεν παρατηρείται στην δομή και τις λειτουργίες της παράταξης.

Οι επιτροπές που εκλέχθηκαν στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες ατόνησαν σταδιακά τη λειτουργία τους και το τελευταίο διάστημα ούτε καν συνεδριάζουν.

Μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, παρατηρείται μια χλιαρή κινητικότητα που όμως έχει χαρακτηριστικά εσωστρέφειας (επαναβεβαίωση της φυσιογνωμίας, διαδικασίες λειτουργίας κτλ.) και όχι εξωστρεφή κατεύθυνση (εφαρμογή του προγράμματος δράσης του προηγούμενου διαστήματος, ανάληψη πρωτοβουλιών για δημιουργία γεγονότων, δράσεων, κτλ).

Ασκείται επίσης κριτική, κυρίως από μέλη που στην πλειοψηφία τους είναι γενικά αδρανή και εξαντλούν την δράση τους μόνο στη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων της ΑυΡΑ, τις οποίες καθιστούν ατέρμονες, κουραστικές και εν τέλει για τους λιγότερο μυημένους βαρετές.

Τέλος, τα συντονιστικά των δημοτικών ενοτήτων δεν λαμβάνουν πρωτοβουλίες προκειμένου να συζητήσουν τοπικά ζητήματα και προβλήματα και να κρατήσουν τα μέλη και τους φίλους της παράταξης ενεργούς.

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΥΡΑ

 1. Η ΑυΡΑ είναι μια αυτόνομη δημοτική κίνηση που επιδιώκει να συμβάλει:

α. στην ανατροπή του Καλλικράτη και του Δημαρχοκεντρικού μοντέλου και στην ριζική αναμόρφωση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης,

β. στη δημιουργία θεσμών για την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, της λήψης αποφάσεων και της εκτέλεσης,

γ. στο να πάψει να αποτελεί η Τ.Α. όχημα υλοποίησης της οικονομίας της αγοράς και μοχλό ενίσχυσης της «ιδιωτικής επιχειρηματικότητας» σε βάρος του κοινωνικού της ρόλου και των δικαιωμάτων  των πολιτών,

δ. στην ακύρωση των σχεδίων ιδιωτικοποίησης των δημόσιων κοινωνικών αγαθών, της ανατροπής εργασιακών – ασφαλιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού κράτους,

ε. στην βελτίωση των υποδομών (περιβάλλον, καθαριότητα, διαχείριση απορριμμάτων, σχολική στέγη, ελεύθεροι χώροι, συγκοινωνία, αποχέτευση κλπ) και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών,

στ. στην ανάπτυξη θεσμών αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης.

 1. Βασικές αρχές της λειτουργίας της ΑυΡΑ είναι η ισοτιμία και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της, η συλλογικότητα στην λήψη των αποφάσεών της (σε αντίθεση με τη συνηθισμένη πρακτική συσπείρωσης γύρω από πρόσωπα-επικεφαλής) και η εναλλαγή και η ανακλητότητα των αιρετών της εκπροσώπων. Η ΑυΡΑ πρεσβεύει μια άλλη αντίληψη για την τοπική αυτοδιοίκηση, μακριά από νοοτροπίες και λογικές ανάθεσης, παραγοντισμού, προσωποκεντρικών μοντέλων διοίκησης, εκλογικών μηχανισμών και πελατειακών σχέσεων. Προωθεί στην πράξη μορφές αυτοδιαχείρισης, αυτοοργάνωσης και συμμετοχικότητας, που θα υπερασπίζονται την κοινωνία, όταν πλήττεται η συνοχή και η ύπαρξη της.

Η ΑυΡΑ, με βάση τις ιδρυτικές της αξίες και αρχές, επιδιώκει συγκλίσεις και συνεργασίες με πρόσωπα, τοπικές κοινωνικές δυνάμεις, συλλογικότητες και κινήματα της πόλης (γονεϊκό, οικολογικό – περιβαλλοντικό, κινήματα αλληλεγγύης, πολιτιστικό, αθλητικό, εργατικό, άλλα τοπικά και θεματικά κινήματα, κτλ.) με σκοπό αφενός την υλοποίηση των στόχων της μέσα από την καθημερινή της δράση και αφετέρου την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου, η οποία θα συντελέσει στην πιο αποτελεσματική προώθηση των στόχων της. Όποιος αρκείται στο ρόλο της διαρκούς και αέναης αντιπολίτευσης δεν υπηρετεί το σχέδιο της ΑυΡΑ.

 1. Η ΑυΡΑ παλεύει ενάντια στα μνημόνια, στηρίζει και συμμετέχει αποφασιστικά στην δημιουργία συλλογικών πρωτοβουλιών αλληλεγγύης και υπερασπίζεται έμπρακτα τους συμπολίτες μας που πλήττονται από την κρίση (πλειστηριασμοί, διακοπές ρεύματος, ανθρωπιστική κρίση κλπ).

 

Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ

Αν θέλουμε να πετύχουμε τον κύριο σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε η ΑυΡΑ και να συμβάλουμε στην βελτίωση της ποιότητας αλλά και εδώ που έφτασαν τα πράγματα, της ίδιας της ζωής των κατοίκων του Δήμου, προτείνουμε τα παρακάτω, τα οποία πρέπει να εκκινήσουν τώρα και όχι σύμφωνα με την πεπατημένη λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Τότε θα είναι για μια ακόμη φορά αργά.

Επισημαίνουμε ότι οι επόμενες εκλογές απέχουν από σήμερα λιγότερο από τρεισήμισι χρόνια.

 Συγκεκριμένα:

 1. Το κάθε μέλος της ΑυΡΑ θα πρέπει να αποσαφηνίσει αν θα συμβάλει ενεργά στο εγχείρημα και τι προτίθεται να κάνει, όσο γίνεται πιο συγκεκριμένα, δεδομένου ότι συγκροτούμαστε σε εθελοντική βάση.
 2. Την εκπόνηση και εφαρμογή ενός ρεαλιστικού ετήσιου προγράμματος δράσεων και πρωτοβουλιών το οποίο θα εντάσσεται σε ένα χρονοδιάγραμμα και θα ασχολείται στ’ αλήθεια με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου μικρά και μεγάλα, ζητήματα τοπικής και γενικής – κεντρικής πολιτικής, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στην ατζέντα της σημερινής δημοτικής αρχής. Το πρόγραμμα δράσης της παράταξης για το επόμενο έτος θα είναι η σύνθεση των επιμέρους προγραμμάτων που θα καταθέσουν άμεσα οι τοπικές ενότητες και θα συμπληρωθεί από τα γενικότερα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, μέρος της οποίας είναι οι κάτοικοι του Δήμου μας. Το προεκλογικό πρόγραμμα της ΑυΡΑ αποτελεί σημαντικό εφόδιο.
 3. Τη συνέχιση της συστηματικής, οργανωμένης, τεκμηριωμένης και εποικοδομητικής αντιπολίτευσης. Η Δημοτική μας Ομάδα έχει μια ευπρόσωπη παρουσία και κάνει στο μέτρο του δυνατού αισθητή την παρουσία της, αναδεικνύοντας προβλήματα και προτείνοντας λύσεις, όπου αυτό είναι δυνατό. Προσπάθειά μας είναι η λειτουργία αυτή να επεκταθεί, να ωθήσει περισσότερα μέλη της ΑυΡΑ να ενεργοποιηθούν στον τομέα αυτόν. Σε ότι μέχρι τώρα κάνουμε θα πρέπει να προστεθεί η συστηματική, επιμελής και διαρκής ανάδειξη των αρνητικών πολιτικών της διοίκησης του Δήμου, ειδικά αυτών που φανερώνουν και αποδομούν την δημόσια εικόνα του Δημάρχου. Αυτή τη δουλειά θα πρέπει να αναλάβει μια ομάδα ανθρώπων που θα ασχολείται επισταμένα και με διάρκεια, προωθώντας σε όλα τα μέσα επικοινωνίας κάθε αρνητική λαβή δίνει η διοίκηση.
 4. Η ΑυΡΑ θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα την προσπάθεια για την διεύρυνση της, με στόχο τη δημιουργία μιας πλατειάς Δημοτικής Κίνησης, ανοιχτής στην κοινωνία και στους φορείς της, στην οποία θα έχουν θέση όλες οι υγιείς δυνάμεις του τόπου, ανεξάρτητα από κομματικές τοποθετήσεις, χωρίς να προτάσσονται εμπόδια από τεχνητές πολώσεις, διαχωρισμούς και διαθέσεις ηγεμονίας, που προκύπτουν από ιδεοληψίες του παρελθόντος. Χωρίς δηλαδή να ζητούνται ως προαπαιτούμενα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα χρονοδιάγραμμα. Το τέλος του 2016 θα πρέπει να μας βρει πιο δυνατούς, πιο ενισχυμένους και πιο έτοιμους.

Η ΑυΡΑ ως μια γνήσια λαϊκή και αυτόνομη δημοτική παράταξη θα πρέπει να θέσει ως αντίπαλο, αφενός τα σοβαρά τοπικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία, απόρροια και της καθεστωτικής και κορεσμένης διοίκησης του σημερινού δημάρχου και της παράταξής του, και αφετέρου τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Κοινωνία.

Η ΑυΡΑ συμμετέχει στο διάλογο για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Τ.Α., εκπονεί και επεξεργάζεται θέσεις.

Πάνω από όλα η ΑυΡΑ θα πρέπει να θέσει την δράση για τα τοπικά και γενικότερα προβλήματα, ώστε η κοινωνία να πάει ένα βήμα μπροστά.

 

Posted in Δήμος Νεάπολης Συκεών | Σχολιάστε

Κείμενο απόφασης της τοπικής συνέλευσης ΑυΡΑ Αγ.Παύλου της 15/01/2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥ.Ρ.Α.

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η διακυβέρνηση της χώρας για πάνω από 40 χρόνια από το συντηρητικό και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα είχε σαν αποτέλεσμα η Ελλάδα να διακρίνεται για το υπέρ-συγκεντρωτικό, πελατειακό, πολιτικό-διοικητικό της σύστημα, μέσα στο οποίο οι αποκεντρωμένοι θεσμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν δευτερεύοντα και περιορισμένο ρόλο.

Η μέχρι πρόσφατα λειτουργία του πολιτικού συστήματος οδήγησε  την Αυτοδιοίκηση σε βαθιά κρίση, σε φαινόμενα αδιαφάνειας και διαφθοράς, ενώ στους πολίτες παγιώθηκε η αίσθηση ότι η Αυτοδιοίκηση δεν απαντάει στα προβλήματα του απλού ανθρώπου και λειτουργεί ερήμην του.

Πολιτικές που ήθελαν  την Αυτοδιοίκηση μια συμπληρωματική, εξαρτημένη και υπό κηδεμονία διοικητική δομή, που διεκπεραιώνει τυποποιημένες γραφειοκρατικές λειτουργίες του κράτους και μόνο.

Πολιτικές που αποτέλεσαν για πάρα πολλά χρόνια τροχοπέδη στην προοδευτική μεταρρύθμιση και τον εκδημοκρατισμό του πολιτικού μας συστήματος.

Οι συνέπειες του «Καλλικράτη» στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτο βαθμού (Δήμος), όχι μόνο σε οικονομικό, αλλά και σε θεσμικό, δημοκρατικό και συμμετοχικό επίπεδο, είναι κάτι περισσότερο από ορατές.

Βασικά χαρακτηριστικά του «Καλλικράτη» με την σημερινή του μορφή αποτελούν: το γραφειοκρατικό, περίπλοκο και αντιδημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο, οι δραστικές περικοπές πόρων, οι απολύσεις εργαζομένων, το κλείσιμο δομών, ιδίως σχετιζόμενων με την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, ο συγκεντρωτικός και χωρίς κριτήρια χωροταξικός σχεδιασμός, που δυσχεραίνει την επαφή των πολιτών με τα τεκταινόμενα στους Δήμους.

Πρόκειται, με δύο λόγια, για την εφαρμογή όλων των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και στοχεύσεων στο χώρο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, γεγονός που έχει επιδράσει διαλυτικά στο θεσμό αυτό και απαιτείται η άμεση αναμόρφωσή του.

Β. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΗΜΕΡΑ

Στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές η Δημοτική μας Κίνηση ιδρύθηκε ένα χρόνο περίπου πριν και αντικειμενικά τους λίγους μήνες που λειτούργησε, ασχολήθηκε μόνο μ’ αυτές.

Δεν υπήρχε το χρονικό περιθώριο, η προετοιμασία και πιθανόν η πολιτική στόχευση να ασχοληθεί με την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Δήμου μας και τα οποία οξύνθηκαν μετά την συνένωση των 4 πρώην Δήμων καθώς και με τις επιπτώσεις της καθεστωτικής λειτουργίας του Δήμου από τη σημερινή διοίκηση.

Το αποτέλεσμα που έφερε η ΑυΡΑ στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, ήταν για κάποιους αποτυχημένο, λόγω του χαμηλού  ποσοστού αλλά και γιατί δεν επιτεύχθηκε ο στόχος για είσοδο στο δεύτερο γύρο, ενώ για άλλους ήταν επιτυχία δεδομένων των συνθηκών στις οποίες δόθηκε η εκλογική μάχη, η εκλογή κάποιων εκπροσώπων, κτλ.

Σήμερα δεκαοχτώ μήνες μετά τις δημοτικές εκλογές η ΑυΡΑ ως μια οργανωμένη συλλογικότητα βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας και παραλυσίας.

Ενώ αρκετά μεμονωμένα μέλη της  δραστηριοποιούνται σε τοπικούς συλλογικούς φορείς (γονεϊκό κίνημα, συνδικαλιστικό κίνημα, δράσεις για το προσφυγικό και την ανθρωπιστική κρίση, αθλητικούς συλλόγους κτλ.) και επίσης η ολιγομελής δημοτική ομάδα είναι εξαιρετικά δραστήρια, το ίδιο δεν παρατηρείται στην δομή και τις λειτουργίες της παράταξης.

Οι επιτροπές που εκλέχθηκαν στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες ατόνησαν σταδιακά τη λειτουργία τους και το τελευταίο διάστημα ούτε καν συνεδριάζουν.

Μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, παρατηρείται μια χλιαρή κινητικότητα που όμως έχει χαρακτηριστικά εσωστρέφειας (επαναβεβαίωση της φυσιογνωμίας, διαδικασίες λειτουργίας κτλ.) και όχι εξωστρεφή κατεύθυνση (εφαρμογή του προγράμματος δράσης του προηγούμενου διαστήματος, ανάληψη πρωτοβουλιών για δημιουργία γεγονότων, δράσεων, κτλ).

Ασκείται επίσης κριτική, κυρίως από μέλη που στην πλειοψηφία τους είναι γενικά αδρανή και εξαντλούν την δράση τους μόνο στη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων της ΑυΡΑ, τις οποίες καθιστούν ατέρμονες, κουραστικές και εν τέλει για τους λιγότερο μυημένους βαρετές.

Τέλος, τα συντονιστικά των δημοτικών ενοτήτων δεν λαμβάνουν πρωτοβουλίες προκειμένου να συζητήσουν τοπικά ζητήματα και προβλήματα και να κρατήσουν τα μέλη και τους φίλους της παράταξης ενεργούς.

Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ

Αν θέλουμε να πετύχουμε τον κύριο σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε η ΑυΡΑ και περιγράφεται συνοπτικά ως «η συμβολή στην βελτίωση της ποιότητας αλλά και εδώ που έφτασαν τα πράγματα, της ίδιας της ζωής των κατοίκων του Δήμου», προτείνουμε τα παρακάτω, τα οποία πρέπει να εκκινήσουν τώρα και όχι σύμφωνα με την πεπατημένη λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Τότε θα είναι για μια ακόμη φορά αργά.

Επισημαίνουμε ότι οι επόμενες εκλογές απέχουν από σήμερα μόλις τρεισήμισι χρόνια.

 1. Να αποσαφηνίσει το κάθε μέλος και φίλος της ΑυΡΑ, αν το μέσο για την εκπλήρωση του σκοπού και των αρχών της, είναι πρωταρχικά η διεκδίκηση της διοίκησης του Δήμου. Όποιος αρκείται στο ρόλο της διαρκούς και αέναης αντιπολίτευσης δεν υπηρετεί το σχέδιο της ΑυΡΑ.
 2. Αν θα συμβάλει ενεργά στο εγχείρημα και τι προτίθεται να κάνει, όσο γίνεται πιο συγκεκριμένα, δεδομένου ότι συγκροτούμαστε σε εθελοντική βάση.
 3. Την εκπόνηση και εφαρμογή ενός ρεαλιστικού ετήσιου προγράμματος δράσης το οποίο θα εντάσσεται σε ένα χρονοδιάγραμμα και θα ασχολείται στ’ αλήθεια με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου μικρά και μεγάλα, ζητήματα τοπικής και γενικής – κεντρικής πολιτικής. Το πρόγραμμα δράσης της παράταξης για το επόμενο έτος θα είναι η σύνθεση των επιμέρους προγραμμάτων που θα καταθέσουν άμεσα οι τοπικές ενότητες και θα συμπληρωθεί από τα γενικότερα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, μέρος της οποίας είναι οι κάτοικοι του Δήμου μας
 4. Τη συνέχιση της συστηματικής, οργανωμένης, τεκμηριωμένης και εποικοδομητικής αντιπολίτευσης. Η δημοτική ομάδα μέσα στο δημοτικό συμβούλιο ανταποκρίνεται με επάρκεια, ασκώντας όχι στείρα, αλλά εποικοδομητική αντιπολίτευση. Σε ότι μέχρι τώρα κάνουμε θα πρέπει να προστεθεί η συστηματική, επιμελής και διαρκής ανάδειξη των αρνητικών πολιτικών της διοίκησης του Δήμου, ειδικά αυτών που φανερώνουν και αποδομούν την δημόσια εικόνα του Δημάρχου. Αυτή τη δουλειά θα πρέπει να αναλάβει μια ομάδα ανθρώπων που θα ασχολείται επισταμένα και με διάρκεια, προωθώντας σε όλα τα μέσα επικοινωνίας κάθε αρνητική λαβή δίνει η διοίκηση.
 5. Η ΑυΡΑ θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα την προσπάθεια για την διεύρυνση της, με στόχο τη δημιουργία μιας πλατειάς Δημοτικής Κίνησης, ανοιχτής στην κοινωνία και στους φορείς της, στην οποία θα έχουν θέση όλες οι υγιείς δυνάμεις του τόπου, ανεξάρτητα από κομματικές τοποθετήσεις, χωρίς να προτάσσονται εμπόδια από τεχνητές πολώσεις, διαχωρισμούς και διαθέσεις ηγεμονίας, που προκύπτουν από ιδεοληψίες του παρελθόντος. Χωρίς δηλαδή να ζητούνται ως προαπαιτούμενα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα χρονοδιάγραμμα. Το τέλος του 2016 θα πρέπει να μας βρει πιο δυνατούς, πιο ενισχυμένους και πιο έτοιμους.
 6. Να στηρίξει και να συμμετάσχει αποφασιστικά στη δημιουργία συλλογικών σχημάτων αλληλεγγύης και να υπερασπιστεί έμπρακτα τους συμπολίτες μας που πλήττονται από την κρίση (πλειστηριασμοί, διακοπές ρεύματος, συσσίτια κτλ.) και γενικά να παλέψει ενάντια στις αντιλαϊκές συνέπειες των μνημονίων.
 7. Να αγωνιστεί για να αποτραπούν οι όποιες ιδιωτικοποίησης δημοτικών δομών και υπηρεσιών (αποκομιδή απορριμμάτων, σχολική στέγη, δημόσιοι χώροι).
 8. Η ΑυΡΑ είναι κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και οφείλει να στέκεται καθημερινά δίπλα στον δημότη και στους αγώνες των κατοίκων του Δήμου μας για βελτίωση της καθημερινότητας τους, να τους βοηθάει και να τους συμπαραστέκεται

Η ΑυΡΑ πρέπει να διαμορφώσει την εναλλακτική της πρόταση, δείχνοντας κατ’ αρχήν εμπιστοσύνη προς τον θεσμό, των Δήμων, ως οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών και να επιδιώκει ένα πλαίσιο δημοκρατίας, αυτοτέλειας, διαφάνειας και κοινωνικής συμμετοχής.

Θέλουμε έναν Δήμο ανοιχτό και δημοκρατικό, έναν Δήμο πρωτεργάτη της κοινωνικής αλληλεγγύης, έναν Δήμο κοιτίδα της τοπικής πολιτικής έκφρασης και δράσης.

 

 • Η ΑυΡΑ ως μια γνήσια λαϊκή δημοτική παράταξη θα πρέπει να θέσει ως αντίπαλο, αφενός τα σοβαρά τοπικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία, απόρροια και της καθεστωτικής και κορεσμένης διοίκησης του σημερινού δημάρχου και της παράταξής του, αφετέρου τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Κοινωνία.
 • Η ΑυΡΑ συμμετέχει στο διάλογο για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Τ.Α., εκπονεί και επεξεργάζεται θέσεις.
 • Με τρόπο δεοντολογικό θα πρέπει να εκτιμηθεί μέσα από τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων, η απήχηση πολιτικών και αντιλήψεων που αφορούν γενικά αλλά και τοπικά ζητήματα
 • Δεν πρέπει επίσης η ΑυΡΑ να μετατραπεί από Δημοτική Κίνηση σε κόμμα, θέτοντας ως κυρίαρχα ζητήματα, αυτά της κεντρικής πολιτικής σκηνής.
 • Η ΑυΡΑ στην επικοινωνιακή της τακτική δεν πρέπει να συμβάλει στο εμπόριο καταστροφολογίας, κινδυνολογίας και πανικού που εκπορεύεται καθημερινά, από τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ και από τα κέντρα του φθαρμένου πολιτικού συστήματος.
 • Προφανώς δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως κυβερνητικός αλλά ούτε αντιπολιτευτικός εκπρόσωπος στην περιοχή.
 • Πάνω από όλα η ΑυΡΑ θα πρέπει να θέσει την δράση για τα τοπικά και γενικότερα προβλήματα, ώστε η κοινωνία να πάει ένα βήμα μπροστά.

 

Δ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η Οργανωτική μας δομή, χωρίς φυσικά να είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ολιγωρία των τελευταίων μηνών, σίγουρα δεν είναι καθόλου άμοιρη ευθυνών. Να επιδιώξουμε όποιες αλλαγές στο οργανωτικό πεδίο μας κάνουν πιο αποτελεσματικούς, χωρίς να μας απομακρύνουν από τις βασικές προγραμματικές αρχές και τις αξίες μας.

Προτείνουμε για την επόμενη φάση το παρακάτω οργανωτικό σχήμα:

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Επαναβεβαιώνουμε ότι το ανώτατο όργανο της παράταξης είναι η Γενική Συνέλευση η οποία πρέπει να συγκαλείται υποχρεωτικά 2 φορές τον χρόνο.
 2. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ: Συγκαλούνται υποχρεωτικά μια φορά στους τρεις μήνες . Σε πρώτη φάση καλούνται να εκλέξουν ένα τριμελές συντονιστικό όργανο
 3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ: Αποτελείται από τον εκάστοτε επικεφαλής της παράταξης, τους αιρετούς δημοτικούς συμβούλους, έναν εκπρόσωπο κάθε δημοτικής ενότητας (μέλος του τριμελούς συντονιστικού), 1 εργαζόμενο στον Δήμο, και 1 μέλος της ΑυΡΑ εκλεγόμενους από την Γενική Συνέλευση. Συγκαλείται από τον επικεφαλής υποχρεωτικά μία φορά τον μήνα και είναι το «πολιτικό όργανο» της παράταξης που ασχολείται με την λειτουργία της, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση του προγράμματος δράσης, την επικοινωνία, την λειτουργία του διαδικτυακού τόπου (site), την σύσταση θεματικών ή άλλων επιτροπών κλπ.

Οι συνεδριάσεις των οργάνων είναι ανοιχτές στα μέλη και φίλους της ΑΥΡΑ. Δικαίωμα λόγου και έκφρασης άποψης έχουν όλοι οι παρευρισκόμενοι εφόσον υπάρχει ο χρόνος. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη των οργάνων.

Η Αυ.Ρ.Α στηρίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική προσφορά των μελών της. Πρέπει να επιδιώξουμε τα μέλη που αναλαμβάνουν κεντρικές συντονιστικές θέσεις και αρμοδιότητες να μπορούν να τις υπηρετήσουν, αφιερώνοντας τον απαραίτητο χρόνο. Όταν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, καλό είναι όποιοι και όποιες επιλέχθηκαν ή προσφέρθηκαν, να παραχωρούν τη θέση τους σε άλλους που πιθανά είναι σε θέση να προσφέρουν περισσότερα. Να προσπαθήσουμε ν’ αποφύγουμε την συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε λίγα πρόσωπα, αφού αυτό όχι μόνο αντιστρατεύεται τις θέσεις μας περί συμμετοχής, αλλά έχει αποδειχθεί ότι είναι και αντιπαραγωγικό.

Επαναβεβαιώνεται επίσης η εναλλαγή και ανακλητότητα από τα όργανα και τις θέσεις ευθύνης στα πλαίσια των συλλογικών αποφάσεων της παράταξης σύμφωνα με τις πάγιες αρχές του καταστατικού της

Όλα τα παραπάνω αποτελούν απόφαση της συνέλευσης τοπικής ενότητας ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ στις 15/01/2016.

Posted in Δήμος Νεάπολης Συκεών | Σχολιάστε

Κείμενο απόφασης της τοπικής συνέλευσης ΑυΡΑ Νεάπολης της 05/01/2016

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αυ.Ρ.Α. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Στη συνέλευση της Αυ.Ρ.Α. Νεάπολης στις  05/01/2016 μετά από συζήτηση και τοποθετήσεις όλων των παρευρισκομένων, συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

 1. Η επανεπιβεβαίωση της αρχής της αυτονομίας (όπως αυτή καταγράφεται στην ιδρυτική διακήρυξη) και των κυρίαρχων φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών της Αυτόνομης Ριζοσπαστικής Αυτοδιοίκησης: συλλογικότητα στην λήψη των αποφάσεων, σεβασμός στην πολυφωνία, ισότιμη συμμετοχή, καταπολέμηση παραγοντισμού και πελατειακών σχέσεων, αποφυγή ανταγωνισμού, αμοιβαία εμπιστοσύνη, εναλλαγή – ανακλητότητα, δικαίωμα για ισοδύναμη έκφραση της μειοψηφούσας άποψης, έλεγχος των εκλεγμένων οργάνων από την Γ.Σ., κυρίως όμως ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ (ενάντια στην κουλτούρα της υπεροχής της πλειοψηφίας έναντι της μειοψηφίας).Επιβεβαίωση μιας άλλης αντίληψης  για παρέμβαση στην Τ.Α μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της αυτοοργάνωσης.
 1. Η συνέχιση του αγώνα για την κατάργηση του συγκεντρωτικού μοντέλου του Καλλικράτη, του δημαρχοκεντρικού  μοντέλου διοίκησης (αντιπροσωπευτικό δείγμα του οποίου αποτελεί ο δήμος Νεάπολης –Συκεών), καθώς και για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Τ.Α.
 1. Η Αυτόνομη Ριζοσπαστική Αυτοδιοίκηση – μέσα στο συνεχιζόμενο ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο των προηγούμενων ετών- συνεχίζει να αναζητά δυναμικούς τρόπους παρέμβασης σε όλο το εύρος της κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής. Συγκεκριμένα:

α. υποστηρίζοντας τις κινηματικές δράσεις των συμπολιτών μας.

β. αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και εντείνοντας την δράση της με στόχο την έμπρακτη υπεράσπιση των συμπολιτών  που πλήττονται από την κρίση, αντιπαλεύοντας έτσι τις αντικοινωνικές συνέπειες των μνημονίων.

γ. συνεχίζοντας να αγωνίζεται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των δημοτικών δομών και να διεκδικεί αποφασιστικά την επίλυση σημαντικών τοπικών προβλημάτων.

δ. εντείνοντας την απεύθυνσή της σε συλλογικούς φορείς του δήμου στοχεύοντας να κοινωνήσει τα αξιακά χαρακτηριστικά της Αυ.Ρ.Α. και να  δημιουργήσει μια πλατιά  δημοτική κίνηση από τα κάτω, η οποία έχει ως σκοπό τη διεκδίκηση της διοίκησης του δήμου όχι ως αυτοσκοπό αλλά ως μέσο για τη δημιουργία ενός διαφορετικού μοντέλου Τ.Α. και κοινωνίας με  αμεσοδημοκρατικά  χαρακτηριστικά και μακριά από κάθε λογική  ανάθεσης.

 1. Οι οργανωτικές αδυναμίες της Αυ.Ρ.Α. : αδράνεια των τοπικών ενοτήτων και συντονιστικών, αδυναμία εντοπισμού τοπικών προβλημάτων και παρέμβασης (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων), έλλειψη οποιασδήποτε επικοινωνίας- συνεργασίας μεταξύ των ενοτήτων.

5. Στο σημείο που βρεθήκαμε σήμερα, με ζωηρό τον απόηχο των προεκλογικών και μετεκλογικών διαφωνιών, αστοχιών και εντάσεων, καθώς και με κορύφωση της σύγκρουσης φιλο-και αντι-κυβερνητικών τοποθετήσεων, υπάρχει ζωτική ανάγκη επανεκκίνησης της Αυ.Ρ.Α, ως μόνη διέξοδος.  Προϋπόθεση γι’ αυτό δεν αποτελεί μόνο η λειτουργία του οργανωτικού σχήματος, αλλά πρωτίστως η έμπρακτη υποστήριξη της ανάπτυξης κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης  και επίλυσης των διαφορών  στη βάση του αλληλοσεβασμού, των συναποφασισμένων αρχών και των συλλογικών δημοκρατικών διαδικασιών. Η Αυ.Ρ.Α.  κινδυνεύει από πολιτικές ομαδοποίησης του τύπου «εμείς» και οι «άλλοι» και από συμπεριφορές  που πλήττουν την αξιοπρέπεια προσώπων και συναγωνιστών, όπως και από πρακτικές συστηματικής συγκάλυψης ή επιλεκτικής προβολής ζητημάτων, στο όνομα ενός “επιπλέοντα” κεντρισμού. Κινδυνεύει από απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και  ακατανόητους αποκλεισμούς,   που οδήγησαν κάποια μέλη της ΑυΡΑ Νεάπολης να επιχειρήσουν ακόμη και  ιδιότυπο «εμπάργκο» της προγραμματισμένης τοπικής συνέλευσης, μόνο και μόνο επειδή πραγματοποιήθηκε τελικά στον χώρο της ΑΠΑΝ.

6. Η συνέλευση της ΑυΡΑ Νεάπολης, έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί σε προβλήματα της συλλογικότητας, ασκώντας κριτική στη βάση των αρχών και προτείνοντας τρόπους διεξόδου στη βάση των ίδιων αρχών. Έτσι, εισηγείται στο κεντρικό συντονιστικό να  επιχειρήσει μέσα από μια συνθετική διαδικασία τη διαμόρφωση μιας ενιαίας εισήγησης- πρότασης για την Γενική Συνέλευση.

Posted in 2015, Δήμος Νεάπολης Συκεών, Νεάπολη

Κείμενο απόφασης της τοπικής συνέλευσης ΑυΡΑ Πεύκων 13/12/2015

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥ.Ρ.Α. ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η διακυβέρνηση της χώρας για πάνω από 40 χρόνια από το συντηρητικό και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα είχε σαν αποτέλεσμα η Ελλάδα να διακρίνεται για το υπέρ-συγκεντρωτικό, πελατειακό, πολιτικό-διοικητικό της σύστημα, μέσα στο οποίο οι αποκεντρωμένοι θεσμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν δευτερεύοντα και περιορισμένο ρόλο.

Η μέχρι πρόσφατα λειτουργία του πολιτικού συστήματος οδήγησε  την Αυτοδιοίκηση σε βαθιά κρίση, σε φαινόμενα αδιαφάνειας και διαφθοράς, ενώ στους πολίτες παγιώθηκε η αίσθηση ότι η Αυτοδιοίκηση δεν απαντάει στα προβλήματα του απλού ανθρώπου και λειτουργεί ερήμην του.

Η θέσπιση το 1994 της αιρετής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ήταν προϊόν μακροχρόνιων αγώνων της Αριστεράς, αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης των αυτοδιοικητικών θεσμών.

Το βήμα όμως αυτό υπονομεύθηκε άμεσα  και με  νέο νόμο καταργήθηκε ο Νομός, ως ενιαία διοικητική μονάδα και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ως η μόνη πολιτική αρχή σε επίπεδο νομού και τοποθετήθηκε ο Περιφερειάρχης (διορισμένος από την κεντρική διοίκηση) επικεφαλής των κρατικών υπηρεσιών και επόπτης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του νομού και της περιφέρειας.

Η πορεία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δείχνει πόσο ισχυρές ήταν οι πολιτικές που συντηρούσαν στη χώρα μας μια πλήρως συγκεντρωτική και πλήρως ελεγχόμενη από την εκάστοτε κυβέρνηση διοικητική δομή.

Πολιτικές που ήθελαν  την Αυτοδιοίκηση μια συμπληρωματική, εξαρτημένη και υπό κηδεμονία διοικητική δομή, που διεκπεραιώνει τυποποιημένες γραφειοκρατικές λειτουργίες του κράτους και μόνο.

Πολιτικές που αποτέλεσαν για πάρα πολλά χρόνια τροχοπέδη στην προοδευτική μεταρρύθμιση και τον εκδημοκρατισμό του πολιτικού μας συστήματος.

Οι συνέπειες του «Καλλικράτη» στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτο βαθμού (Δήμος), όχι μόνο σε οικονομικό, αλλά και σε θεσμικό, δημοκρατικό και συμμετοχικό επίπεδο, είναι κάτι περισσότερο από ορατές.

Βασικά χαρακτηριστικά του «Καλλικράτη» με την σημερινή του μορφή αποτελούν : το γραφειοκρατικό, περίπλοκο και αντιδημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο, οι δραστικές περικοπές πόρων, οι απολύσεις εργαζομένων, το κλείσιμο δομών, ιδίως σχετιζόμενων με την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, ο συγκεντρωτικός και χωρίς κριτήρια χωροταξικός σχεδιασμός, που δυσχεραίνει την  επαφή των πολιτών με τα τεκταινόμενα στους Δήμους.

Πρόκειται, με δύο λόγια, για την εφαρμογή όλων των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και στοχεύσεων στο χώρο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, γεγονός που έχει επιδράσει διαλυτικά στο θεσμό αυτό και απαιτείται η άμεση αναμόρφωσή του.

Β. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΗΜΕΡΑ

Στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές η Δημοτική μας Κίνηση ιδρύθηκε ένα χρόνο περίπου πριν και αντικειμενικά τους λίγους μήνες που λειτούργησε, ασχολήθηκε μόνο μ’ αυτές.

Δεν υπήρχε το χρονικό περιθώριο, η προετοιμασία και πιθανόν η πολιτική στόχευση να ασχοληθεί με την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Δήμου μας και τα οποία οξύνθηκαν μετά την συνένωση των 4 πρώην Δήμων καθώς και με τις επιπτώσεις της καθεστωτικής λειτουργίας του Δήμου από τη σημερινή διοίκηση.

Το αποτέλεσμα που έφερε η ΑυΡΑ στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, ήταν για κάποιους αποτυχημένο, λόγω του χαμηλού  ποσοστού αλλά και γιατί δεν επιτεύχθηκε ο στόχος για είσοδο στο δεύτερο γύρο, ενώ για άλλους ήταν επιτυχία δεδομένων των συνθηκών στις οποίες δόθηκε η εκλογική μάχη, η εκλογή κάποιων εκπροσώπων, κτλ.

 

Σήμερα δεκαοχτώ μήνες μετά τις δημοτικές εκλογές η ΑυΡΑ ως μια οργανωμένη συλλογικότητα βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας και παραλυσίας.

Ενώ αρκετά μεμονωμένα μέλη της  δραστηριοποιούνται σε τοπικούς συλλογικούς φορείς (γονεϊκό κίνημα, συνδικαλιστικό κίνημα, δράσεις για το προσφυγικό και την ανθρωπιστική κρίση, αθλητικούς συλλόγους κτλ.) και επίσης η ολιγομελής δημοτική ομάδα είναι εξαιρετικά δραστήρια, το ίδιο δεν παρατηρείται στην δομή και  τις λειτουργίες   της παράταξης.

Οι επιτροπές που εκλέχθηκαν στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες ατόνησαν σταδιακά τη λειτουργία τους και το τελευταίο διάστημα ούτε καν συνεδριάζουν.

Μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, παρατηρείται μια χλιαρή κινητικότητα που όμως έχει χαρακτηριστικά εσωστρέφειας (επαναβεβαίωση της φυσιογνωμίας, διαδικασίες λειτουργίας κτλ.) και όχι εξωστρεφή κατεύθυνση (εφαρμογή του προγράμματος δράσης του προηγούμενου διαστήματος, ανάληψη πρωτοβουλιών για δημιουργία γεγονότων, δράσεων, κτλ).

Ασκείται επίσης κριτική, κυρίως από μέλη που στην πλειοψηφία τους είναι γενικά αδρανή και εξαντλούν την δράση τους μόνο στη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων της ΑυΡΑ, τις οποίες καθιστούν ατέρμονες, κουραστικές και εν τέλει για τους λιγότερο μυημένους βαρετές.

Τέλος, τα συντονιστικά των δημοτικών ενοτήτων δεν λαμβάνουν πρωτοβουλίες προκειμένου να συζητήσουν τοπικά ζητήματα και προβλήματα και να κρατήσουν τα μέλη και τους φίλους της παράταξης ενεργούς.

Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ,  ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ

Αν θέλουμε να πετύχουμε τον κύριο σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε η ΑυΡΑ και περιγράφεται συνοπτικά ως «η συμβολή στην βελτίωση της ποιότητας αλλά και εδώ που έφτασαν τα πράγματα, της ίδιας της ζωής των κατοίκων του Δήμου», προτείνουμε τα παρακάτω, τα οποία πρέπει να εκκινήσουν τώρα και όχι σύμφωνα με την πεπατημένη λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Τότε θα είναι για μια ακόμη φορά αργά.

Επισημαίνουμε ότι οι επόμενες εκλογές απέχουν από σήμερα μόλις τρεισήμισι χρόνια.

 

 1. Να αποσαφηνίσει το κάθε μέλος και φίλος της ΑυΡΑ, αν το μέσο για την εκπλήρωση του σκοπού και των αρχών της, είναι πρωταρχικά η διεκδίκηση της διοίκησης του Δήμου. Διότι αυτοί που δεν κρύβουν ότι δεν θέλουν να διοικήσουν είναι αδύνατο να συγκινήσουν την πλειοψηφία των κατοίκων, όταν αυτοί αναζητούν λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητάς τους, της γειτονιάς τους, της ζωής τους, της χώρας τους, ΤΩΡΑ, σ’ αυτόν τον κόσμο και όχι σε μια άλλη ζωή. Όποιος αρκείται στο ρόλο της διαρκούς και αέναης αντιπολίτευσης δεν υπηρετεί το σχέδιο της ΑυΡΑ.
 2. Αν θα συμβάλει ενεργά στο εγχείρημα και τι προτίθεται να κάνει, όσο γίνεται πιο συγκεκριμένα, δεδομένου ότι συγκροτούμαστε σε εθελοντική βάση.
 3. Την εκπόνηση και εφαρμογή ενός ρεαλιστικού ετήσιου προγράμματος δράσης το οποίο θα εντάσσεται σε ένα χρονοδιάγραμμα και θα ασχολείται στ’ αλήθεια με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου μικρά και μεγάλα, ζητήματα τοπικής και γενικής – κεντρικής πολιτικής. Το πρόγραμμα δράσης της παράταξης για το επόμενο έτος θα είναι η σύνθεση των επιμέρους προγραμμάτων που θα καταθέσουν άμεσα οι τοπικές ενότητες και θα συμπληρωθεί από τα γενικότερα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, μέρος της οποίας είναι οι κάτοικοι του Δήμου μας
 4. Τη συνέχιση της συστηματικής, οργανωμένης, τεκμηριωμένης και εποικοδομητικής αντιπολίτευσης. Η δημοτική ομάδα μέσα στο δημοτικό συμβούλιο ανταποκρίνεται με επάρκεια, ασκώντας όχι στείρα, αλλά εποικοδομητική αντιπολίτευση. Σε ότι μέχρι τώρα κάνουμε θα πρέπει να προστεθεί η συστηματική, επιμελής και διαρκής ανάδειξη των αρνητικών πολιτικών της διοίκησης του Δήμου, ειδικά αυτών που φανερώνουν και αποδομούν την δημόσια εικόνα του Δημάρχου. Αυτή τη δουλειά θα πρέπει να αναλάβει μια ομάδα ανθρώπων που θα ασχολείται επισταμένα και με διάρκεια, προωθώντας σε όλα τα μέσα επικοινωνίας κάθε αρνητική λαβή δίνει η διοίκηση.
 5. Η ΑυΡΑ θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα την προσπάθεια για την διεύρυνση της, με στόχο τη δημιουργία μιας πλατειάς Δημοτικής Κίνησης, ανοιχτής στην κοινωνία και στους φορείς της, στην οποία θα έχουν θέση όλες οι υγιείς δυνάμεις του τόπου, ανεξάρτητα από κομματικές τοποθετήσεις, χωρίς να προτάσσονται εμπόδια από τεχνητές πολώσεις, διαχωρισμούς και διαθέσεις ηγεμονίας, που προκύπτουν από ιδεοληψίες του παρελθόντος. Χωρίς δηλαδή να ζητούνται ως προαπαιτούμενα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα χρονοδιάγραμμα. Το τέλος του 2016 θα πρέπει να μας βρει πιο δυνατούς, πιο ενισχυμένους και πιο έτοιμους. Για το λόγο αυτό πρέπει να συγκροτηθεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ αποτελούμενη από 3 μέλη με εμπειρία και γνώση του χώρου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γνωστούς στην τοπική κοινωνία και γνώστες της ανθρωπογεωγραφίας του χώρου με αρμοδιότητα να έρθει σε επαφή με φορείς και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας. Η Επιτροπή θα εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση και θα ενημερώνει σε τακτικά διαστήματα το Συντονιστικό όργανο για τα θέματα της αρμοδιότητας της
 6. Να στηρίξει και να συμμετάσχει αποφασιστικά στη δημιουργία συλλογικών σχημάτων αλληλεγγύης και να υπερασπιστεί έμπρακτα τους συμπολίτες μας που πλήγονται από την κρίση (πλειστηριασμοί, διακοπές ρεύματος, συσσίτια) και γενικά να παλέψει ενάντια στις αντιλαϊκές συνέπειες των μνημονίων.
 1. Να αγωνιστεί για να αποτραπούν  οι όποιες ιδιωτικοποίησης δημοτικών δομών και υπηρεσιών (αποκομιδή απορριμμάτων, σχολική στέγη, δημόσιοι χώροι).
 2. Η ΑυΡΑ είναι κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και οφείλει να στέκεται καθημερινά δίπλα στον δημότη και στους αγώνες των κατοίκων του Δήμου μας για βελτίωση της καθημερινότητας τους, να τους βοηθάει και να τους συμπαραστέκεται

Η ΑυΡΑ πρέπει να διαμορφώσει την εναλλακτική της πρόταση, δείχνοντας κατ’ αρχήν εμπιστοσύνη προς τον θεσμό, των Δήμων, ως οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών και να επιδιώκει ένα πλαίσιο δημοκρατίας, αυτοτέλειας, διαφάνειας και κοινωνικής συμμετοχής.

Θέλουμε έναν Δήμο ανοιχτό και δημοκρατικό, έναν Δήμο πρωτεργάτη της κοινωνικής αλληλεγγύης, έναν Δήμο κοιτίδα της τοπικής πολιτικής έκφρασης και δράσης.

 

Η ΑυΡΑ ως μια γνήσια λαϊκή δημοτική παράταξη θα πρέπει να θέσει ως αντίπαλο, αφενός τα σοβαρά τοπικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία, απόρροια και της καθεστωτικής και κορεσμένης διοίκησης του σημερινού δημάρχου και της παράταξής του,  αφετέρου τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Κοινωνία.

Η ΑυΡΑ συμμετέχει στο διάλογο για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Τ.Α., εκπονεί και επεξεργάζεται θέσεις.

Με τρόπο δεοντολογικό θα πρέπει να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών και της επιρροής που έχουν τα πολιτικά κόμματα στον Δήμο μας.

Δεν πρέπει επίσης η ΑυΡΑ να μετατραπεί από Δημοτική Κίνηση σε κόμμα, θέτοντας ως κυρίαρχα ζητήματα, αυτά της κεντρικής πολιτικής σκηνής.

Η ΑυΡΑ στην επικοινωνιακή της τακτική δεν πρέπει να συμβάλει στο εμπόριο καταστροφολογίας, κινδυνολογίας και πανικού που εκπορεύεται καθημερινά, από τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ και από τα κέντρα του φθαρμένου πολιτικού συστήματος.

Προφανώς δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως κυβερνητικός αλλά ούτε αντιπολιτευτικός εκπρόσωπος στην περιοχή.

Πάνω από όλα η ΑυΡΑ θα πρέπει να θέσει την δράση για τα τοπικά και γενικότερα προβλήματα, ώστε η κοινωνία να πάει ένα βήμα μπροστά.

Δ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η Οργανωτική μας δομή, χωρίς φυσικά να είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ολιγωρία των τελευταίων μηνών, σίγουρα δεν είναι καθόλου άμοιρη ευθυνών. Να επιδιώξουμε όποιες αλλαγές στο οργανωτικό πεδίο μας κάνουν πιο αποτελεσματικούς, χωρίς να μας απομακρύνουν από τις βασικές προγραμματικές αρχές και τις αξίες μας.

Προτείνουμε  για την επόμενη φάση το παρακάτω οργανωτικό σχήμα:

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Επαναβεβαιώνουμε ότι το ανώτατο όργανο της παράταξης είναι η Γενική Συνέλευση η οποία πρέπει να συγκαλείται υποχρεωτικά 2 φορές τον χρόνο.
 2. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ: Συγκαλούνται υποχρεωτικά μια φορά στους τρείς μήνες . Σε πρώτη φάση καλούνται να εκλέξουν ένα τριμελές συντονιστικό όργανο
 3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Αποτελείται από τους αιρετούς και τους ορισμένους στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και ασχολείται με τα θέματα που συζητιούνται στα δημοτικά και διοικητικά συμβούλια. Συγκαλείται από τον εκάστοτε επικεφαλής της παράταξης (Ο επικεφαλής μπορεί να καλεί συμβουλευτικά όποιον μπορεί να συμβάλλει με ειδικές γνώσεις σε θέματα. Π.χ. μηχανικούς, οικονομολόγους, νομικούς, κλπ)
 4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ: Αποτελείται από τον επικεφαλής της παράταξης, έναν εκπρόσωπο κάθε δημοτικής ενότητας (μέλος του τριμελούς συντονιστικού), 1 εργαζόμενο στον Δήμο, και 1 μέλος της ΑυΡΑ εκλεγόμενο από την Γενική Συνέλευση. Συγκαλείται από τον επικεφαλής υποχρεωτικά μία φορά τον μήνα και είναι το «πολιτικό όργανο» της παράταξης που ασχολείται με την λειτουργία της, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση του προγράμματος δράσης, την επικοινωνία, την λειτουργία του διαδικτυακού τόπου (site) κλπ.

Οι συνεδριάσεις των οργάνων είναι ανοιχτές στα μέλη και φίλους της ΑΥΡΑ. Δικαίωμα λόγου και έκφρασης άποψης έχουν όλοι οι παρευρισκόμενοι εφόσον υπάρχει ο χρόνος. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη των οργάνων.

Η Αυ.Ρ.Α στηρίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική προσφορά των μελών της. Πρέπει να επιδιώξουμε τα μέλη που αναλαμβάνουν κεντρικές συντονιστικές θέσεις και αρμοδιότητες να μπορούν να τις υπηρετήσουν, αφιερώνοντας τον απαραίτητο χρόνο. Όταν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, καλό είναι όποιοι και όποιες επιλέχθηκαν ή προσφέρθηκαν, να παραχωρούν τη θέση τους σε άλλους που πιθανά είναι σε θέση να προσφέρουν περισσότερα. Να προσπαθήσουμε ν’ αποφύγουμε την συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε λίγα πρόσωπα, αφού αυτό όχι μόνο αντιστρατεύεται τις θέσεις μας περί συμμετοχής, αλλά έχει αποδειχθεί ότι είναι και αντιπαραγωγικό.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν απόφαση της συνέλευσης τοπικής ενότητας ΠΕΥΚΩΝ στις 13/12/2015.

Posted in Δήμος Νεάπολης Συκεών